Header billede

FlexNyt – Uge 34 2020

MARK


Husk, at fristen for at høste hovedafgrøden på marker med MFO-græs­­udlæg er 20. august

For at dit MFO-græsudlæg i korn kan tælle med til opfyldelsen af MFO, skal hovedafgrøden være høstet senest 20. august. Kan du ikke nå at høste, kan du få udsat fristen ved at sætte et hak i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder (GKEA).

Du må, ifølge EU-reglerne, ikke bruge plantebeskyttelsesmidler i MFO-græs­udlæg i en periode på minimum otte uger efter høst af hovedafgrøden. For at sikre, at der er tid til at destruere græsudlægget til den generelle frist 20. oktober, er der derfor krav om, at du har høstet din hovedafgrøde senest 20. august.

Kan du ikke nå at høste senest 20. august, kan du få udsat høstdatoen til 7. september ved at indberette det i GKEA – se her hvordan og hvilke konsekvenser det evt. får.

Til toppen

Det er sæson for udtagning af jordprøver

Udnyt efteråret til at få udtaget jordprøver i de marker, hvor det er længe siden, jorden er blevet analyseret.

For at sikre det størst mulige udbytte og minimere udgifterne til kalk og gødning, er det vigtigt at kende indholdet af næ­ringsstoffer i marken. Udnyt derfor efteråret til at få udtaget jordprøver i de marker, hvor det er længe siden, jorden sidst er analyseret.

Snak med din planteavlskonsulent om behovet for at få udtaget jordprøver. Vær speciel opmærksom, hvis du benytter kvægundtagelsesreglen eller vil undersøge om fosforloftet kan hæves på grund af lave fosfortal på ejendommen.

Jordbundsanalyser viser, hvor store mængder næringsstoffer jorden stiller til rådighed for afgrøden. Med kendskab til jordens næringsstoftilstand, kan afgrøden gødes korrekt og derigennem opnå det bedste økonomiske resultat. Det anbefales, at få ejendommens marker analyseret hvert 5. til 7. år. Prøveudtagningen foregår typisk i perioden fra høst til vækstsæsonens begyndelse det efterfølgende forår.

Til toppen

Minivådområder 2020: Ansøgningsrunden forlænges med 14 dage

Ansøgningsrunden for minivådområ­der var oprindeligt planlagt til at lukke 11. august, men Landbrugsstyrelsen forlænger ansøgningsrunden, så du kan indsende din ansøgning frem til 25. august 2020.

Enkelte ansøgere har oplevet tekniske problemer med at indsende deres ansøgning, så for at sikre, at alle ansøgere har tilstrækkelig tid til at ansøge, har Landbrugsstyrelsen besluttet at forlænge ansøgningsrunden med 14 dage.

Læs mere om årets ansøgningsrunde til minivådområder i Tilskudsguiden.

Til toppen

HUSDYR


Kravene for udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning fra 1. august 2020

Fra planperioden 2020/21 er kravene til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning generelt øget.

Øgningens størrelse afhænger af gødningstype. I denne artikel kan du skaffe dig et overblik.

Til toppen

Kontakt afdelingen for Central Husdyr Registrering

Har du spørgsmål til CHR kan du kan kontakte afdelingen for CHR (Central Husdyr Registrering) og få hjælp.

Du kan også finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål her.

Til toppen

Turisterne er vilde med ”grisehytten”

Hen over sommeren, hvor der har været run på landets mange shelters, kan den sjællandske økolog Jesper Adler melde alt optaget i en specialbygget grisehytte, hvor gæsterne får lov til at sove tæt ved farehytterne.

Rekord mange danskere har afholdt sommerferien under hjemlige himmelstrøg, og de danske campingpladser og shelters har været fyldt til bristepunktet.

Faremarken hos den økologiske griseleverandør Jesper Adler har også haft mange gæster i løbet af sommeren, da han har haft en specialbygget gæstehytte stående på sin faremark.

Læs mere her.

Til toppen

OBS!


Forlængelse af ordningerne for selvstændige, freelancere mv. frem til den 8. august

Virksomheder med maks. 25 fuldtidsansatte, og som forventer en omsætningsnedgang på min. 30 % som følge af COVID-19, kan nu ansøge eller genansøge om kompensation for 90 % af omsæt­nings­­­tabet, maks. 23.000 kr. pr. måned for perioden 9. marts – 8. august 2020.

Virksomheder med forbud mod at holde åbent kan ansøge om kompensation for 100 % af omsætningstabet i perioden med forbud, maksimalt 23.000 kr. pr. måned for perioden 9. marts – 8. august 2020.

Fristen for at søge om kompensation for perioden 9. marts til 8. juni eller 8. juli er den 31. august 2020.

Fristen for at søge om kompensation for den 5. måned (9. juli – 8. august 2020) er den 30. september 2020.

Læs mere om ordningen her - eller kontakt din rådgiver.

Til toppen

ARRANGEMENTER


Velkommen til Grovfoderekskursion 2020

Torsdag den 10. september byder Specialudvalget dig endnu engang velkommen til Grovfoderekskursion.

Vi besøger Hestbækgaarden ved Hvalpsund og Gaardsted Højgaard ved Løgstør.

Glæd dig til at blive klogere på spændende emner som Grovfoder 4.0, etablering af efter­afgrøder i majs, etablering af kløvergræs, demonstration af de 24 bedste majssorter og meget, meget mere.

Se tilmelding og program her.

 


Udgivet af SEGES, landboforeninger og rådgivningshuse

Til toppen
Download pdf