Header billede

TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 8, 20. april 2017

Mark


Aktuelt i marken

Af planterådgiver Henning Frostholm

Efter en Påske, hvor markarbejdet mere eller mindre har stået stille, er det nu tid at samle op på de resterende arbejdsopgaver.

Der mangler stadig at blive sået en del vårsæd, især på de lavere og kolde arealer. Det ønskede plantetal er hævet en smule og er nu for vårbyg på ca. 300 planter pr. m², forudsat at det er et godt såbed – og lidt lavere hvis der avles maltbyg. I havre stiles efter et plantetal på ca. 315 planter pr. m² og i vårhvede på ca. 375 planter pr. m².

Er græsukrudtet endnu ikke bekæmpet i vintersæden, er det ved at være sidste udkald. Mange midler kan kun bruges frem til stadie 32, og det er der mange marker der snart er ved at nå. Der kan dog i hvede, triticale og rug anvendes Broadway frem til stadie 39, Primera i hvede frem til stadie 39 og Topik må i hvede, triticale og rug anvendes frem til 90 dage før høst.

Der er fundet bygrust i alle sorter af vinterbyg, men mest i Wootan, Trooper og Mecurioo. Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter fra stadie 32 (2 knæ udviklet) ved over 10 % angrebne planter, er der samtidig behov for bekæmpelse af ukrudt eller tilførsel af mangan er skadetærsklen lavere. Meldug bekæmpes ved over 25 % angrebne planter. Bekæmp f.eks. med 0,3 l Orius.

Der findes også meldug i enkelte hvedemarker. Meldug anbefales i stadie 29-31 bekæmpet ved over 10 % angrebne planter. Til bekæmpelse kan f.eks anvendes 0,15 l Talius.

Har du ikke vækstreguleret vintersæden endnu, og forventer du, at der er behov for at få styrket strået, kan det endnu nås. Det gælder dog stadig, at der ikke må vækstreguleres på stressede planter. Derfor er det vigtig, at der skeles til temperaturforholdene og hvis der stadig er udsigt til lave nattemperaturer, bør vækstregulering undlades. Tidspunktet for CCC-midler er forpasset i de fleste marker, der er dog stadig en del midler, der kan anvendes frem til afgrødes stadie 39, men effekten bliver ringere jo længere der ventes (se afsnit om vækstregulering i vintersæd i Tilvækst nr 5). 

Vi er nu gået i gang med sidste halvdel af april og vintersæden kan nu godt så småt færdiggødes – hveden er den afgrøde der bedst kan vente. Hvis der gødes efter at få et højere proteinindhold, er det dog for tidligt at give det sidste kvælstof.

Eftergødskning af vinterraps

Der har i vinter været en del snak om eftergødskning af vinterraps under blomstring. Engelske forsøg har vist at raps er dårligere end korn til at transportere N fra blade og stængler ud i frøene. Derfor gøder de rapsen forholdsvis sent, for at få en bedre udvikling af skulper og frø. Der er dog en risiko forbundet med sengødskning af raps under blomstring. Men hvis det sker på tørre planter, kan man ifølge SEGES, sagtens udbringe op til 40 kg kvælstof pr. ha uden stor risiko. Dog skal man være opmærksom på, at svidningsrisikoen stiger betydeligt, hvis man samtidig sprøjter rapsen mod svampe. Her bør N-mængden reduceres til 20 kg N pr. ha.

Det kan ikke anbefales at gøde rapsen med fast gødning på nuværende tidspunkt, da gødningskornene kan virke som projektiler og kappe toppen af rapsen.

Lige før påske måtte vi desværre kassere to marker med vinterraps pga. angreb af rapsjordloppens larver (se billede 1). Heldigvis ser vi kun ganske få marker med angreb af rapsjordloppens larver.

Billede 1 Raps med larver af jordlopper i hovedskuddet (foto Lene Mathiasen).

 

Til toppen

Regler og tilskud


Tidsfrister for indsendelse af Fællesskema 2017

Af planterådgiver Henning Frostholm

Vi nærmer os nu hastigt den 21. april, som er sidste frist for rettidig indsendelse af fællesskema for 2017. Indsendes skemaet efter denne dato vil støtten blive reduceret med 1 % for hver arbejdsdag frem til den 16. maj. Som noget nyt betragtes skemaer indsendt i weekenden 22.-23. april, som værende indsendt den 24. april og støtten vil dermed blive reduceret med 1 %. Indsendes skemaet  efter den 16. maj, vil det ikke være muligt at opnå støtte i 2017.

Frem til den 16. maj vil det fortsat være muligt at tilføje nye marker og ændre størrelsen af dine marker. Hvis du ændrer afgrøden på en mark, har du også pligt til at indsende en ændring til dit Fællesskema med den korrekte afgrøde.

Den 16. maj er også sidste frist for overdragelse af betalingsrettigheder. Eneste krav er at modtager har indsendt en ansøgning.

Fristen for at søge om nye miljøtilsagn er 21. april. Herefter vil ansøgning om nyt tilsagn blive afvist.

Efter den 16. maj kan du ikke længere ændre i dit fællesskema uden en eventuel sanktion. Du har dog mulighed for at nedskrive arealer uden sanktion, hvis det sker inden en eventuel kontrol.

 

Til toppen

Andet


Intet markarbejde uden SAGROs app

Af souschef kommunikation Lilli Snekmose

Er du klar over, at SAGRO har udviklet en gratis app, som er helt uundværlig her i den travle tid i marken?

Skal du bestemme ukrudt, skadedyr eller svampeangreb, kan du finde hjælp ved opslag i app'en, ligesom der er hjælp til at beregne udsædsmængde og finde de rigtige mængder af midler til tankblandingen, når du skal bekæmpe ukrudt eller svampe.

Sprøjtning

  1. En sikker bestemmelse af ukrudt eller skadedyr er helt essentiel, for valg af tidspunkt og middel. Derfor indeholder SAGROs app også en rigt illustreret billednøgle. Her navigerer du nemt rundt, fordi ukrudt, sygdomme og skadedyr er fordelt på konkrete afgrøder, fx sygdomme og skadedyr i raps, græsukrudt eller sygdomme og skadedyr i kartofler. Alt er vist med fine farvebilleder.
  2. Rettidighed er også her et nøgleord. Derfor er der i SAGROs app en illustrativ oversigt over afgrødernes vækststadier, så du kan udføre din sprøjtning på det mest optimale tidspunkt.
  3. Nu er du klar til at lave din tankblanding. Her bruger du app’ens kemikalieberegner, hvor du med få klik udregner mængden af midler og vand til en tankblanding ud fra ønsket dosering i marken.
Opslagene her under er blot et uddrag af app'ens indhold.

Forår er også såtid

Skal du så, men har glemt formlen for at beregne udsædsmængden? Med få klik i app’en beregner du den nøjagtige udsædsmængde for både korn og raps. Du vælger selv, om du vil regne i kg eller units.

Den værdifulde app er gratis. Du henter den ned på din smart phone eller tablet på Google Play eller i App Store.

PS. App’en kan endnu mere! Det kan du læse om her.

Til toppen
Download pdf