Header billede

TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 32, 21. december 2017


Sidste nummer i år

Det tredje lys i adventskransen er blevet tændt, og vi nærmer os for alvor jul og nytår. Nytåret er en god anledning til at gøre status og se tilbage på året, der er gået. Derfor har vi lavet en lille nytårskavalkade med billeder fra sæsonen.

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår med tak for i år!

TILVÆKST Salgsafgrøder i det nye år

TILVÆKST Salgsafgrøder fortsætter i 2018, hvor vi igen forventer at udsende ca. 30 numre. I højsæsonen udsendes et nummer hver uge, og ellers udkommer nyhedsbrevet efter behov.

Prisen i 2018 er uforandret:

695 kr. pr. år for TILVÆKST Salgsafgrøder pr. mail

195 kr. pr. år for ekstra abonnement på TILVÆKST Salgsafgrøder pr. mail til medarbejdere

1.495 kr. pr. år for TILVÆKST Salgsafgrøder pr. post

Tip – få overblik over alle numre

Når du åbner et nummer af TILVÆKST Salgsafgrøder via et link i din mail, kan du få et overblik over alle udgivede numre i året ved at klikke på ”TILVÆKST SALGSAFGRØDER” i bjælken.

Til toppen

MARK


Året der gik

Af planterådgiver Marie Uth

2017 begyndte med en mild vinter, og vintersæden så generelt lovende ud, da foråret kom. Vinterhveden stod dog spæd og tyndt i det tidlige forår.

Foråret var koldt og vådt, og etableringen af vårsæd trak ud. Til gengæld var der gode vækstbetingelser for vårsæden, da den først kom fra land, og selv det sent såede vårbyg buskede sig godt.

I 2017 var der usædvanligt mange stankelbenslarver, og det medførte bare pletter i vårbygmarker en række steder. Forekomsten af stankelbenslarver var så kraftig, at det også gav problemer i vårsæd, som ikke havde forfrugt græs, men blot var sået efter græsefterafgrøder eller i en stubmark med meget græsukrudt (se billede 1).

 

Billede 1 Eksempel på kraftig angreb af stankelbenslarver, som var et problem mange steder i 2017 (Foto: Henning Frostholm, SAGRO).

Rapsen trivedes til gengæld godt, da der var vand nok. Der var generelt ikke mange problemer med sygdomme og skadedyr i rapsen i år. Nogle steder sværmede skulpesnudebillerne, men de nåede ikke at gøre nævneværdigt skade (se billede 2). Samlet set endte vi med yderst gode udbytter i vinterrapsen.

 

Billede 2 Skulpesnudebillerne invaderede nogle rapsmarker en kort periode i begyndelsen af maj. Her har planterådgiver Nicolai Smed Kjær samlet skulpesnudebiller fra en enkel plante i en plasticpose den 8. maj (Foto: Nicolai Smed Kjær, SAGRO).

Kornafgrøderne groede godt i det våde forår, og der var positive forventninger til høsten. Der var stor forekomst af en række sygdomme, hvor især bygrust, brunrust, meldug og ramularia dominerede i nogle marker. Generelt trivedes kornet dog rigtigt godt, og der blev høstet rigtigt fine udbytter.

 

Billede 3 2017 var et ”svampe-år”, hvor især rust, meldug og ramularia dominerede. Her ses bygrust i vårbyg og meldug i hvede (Foto: Nicolai Smed Kjær, SAGRO).

 

Billede 4 Planterådgiverne i salgsafgrøde-teamet var i fællesskab ude og se forsøgene på Ytteborg den 22. juni på en varm og solrig dag (Foto: Jens Nygaard Olesen, SAGRO).

Da afgrøderne skulle høstes, satte regnvejret dog for alvor ind, og vi endte med en meget svær høst, som de fleste husker tilbage på med gru. Den samlede mængde nedbør i efteråret nåede også op på 400-450 mm, som det fremgår af billede 5.

 

Billede 5 Den samlede mængde nedbør i efteråret 2017 (kilde: DMI).

 

Billede 6 Høsten trak ud i 2017, og denne havremark blev først høstet den 27. september. På dette tidspunkt var havren knækket ned, og spildkorn er spiret i bunden (Foto: Jens Nygaard Olesen, SAGRO).

Etablering af vintersæd var også yderst vanskelig på grund af vedvarende våd jord. Når vi i dag skal gøre status over afgrøderne til 2018, må vi konstatere, at vi står med et usædvanligt lille areal med vintersæd, og en del af markerne med vinterraps og vintersæd er vandlidende.

 

Billede 7 Våde marker med vintersæd fotograferet 10. november (Foto: Michael Fleng, SAGRO).

Men for at slutte med noget positivt kan vi glæde os over de meget flotte udbytter i korn og raps i 2017. Ordsproget ”maj måneds kulde giver lader fulde” holdt stik i år. I tabel 1 kan du se udviklingen i udbytte og areal af vinterhvede, vårbyg og rug i Vestjylland fra Herning til Limfjorden.

Tabel 1 Samlet areal af tre kornarter i Vestjylland i årene 2012 til 2017 (vist som punkter). Søjlerne viser gennemsnitlige udbytter (Vestjylland omfatter Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg) (kilde: Danmarks Statistik).

Til toppen

REGLER OG TILSKUD


Målrettede efterafgrøder

Af planterådgiver Marie Uth

Der vil igen i 2018 blive mulighed for at søge om målrettede efterafgrøder. De målrettede efterafgrøder er et af de målrettede tiltag i landbrugspakken, som har til formål at nedbringe tabet af kvælstof fra landbruget med frivillige virkemidler.

Ordningen er stort set uforandret i 2018. Tilskudssatsen er fortsat 700 kr. pr. ha, og der vil være to ansøgningsrunder, som begynder hhv. den 1. februar og den 1. marts. Ansøgningen sker efter ”først til mølle”-princippet. 

Der er beregnet et samlet indsatsbehov på ca. 114.000 ha målrettede efterafgrøder i 2018. Hvis indsatsbehovet ikke dækkes med ansøgte målrettede efterafgrøder med tilskud, vil det forventeligt medføre krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder (uden tilskud).

Krav til efterafgrøder

Kravet til såtidspunkt og efterafgrødeart er de samme for målrettede efterafgrøder og pligtige efterafgrøder. Målerettede efterafgrøder sået efter høst behøver dermed ikke at være blandinger, og de skal etableres senest den 20. august, hvilket kan være svært at nå i praksis. Hvis det ikke lykkes dig at etablere de målrettede efterafgrøder, som du er blevet tildelt, mister du 150 eller 93 kg N pr. ha manglende efterafgrøde i gødningsåret 2018/19 afhængigt af, om du udbringer mere eller mindre end 80 kg N/ha i organisk gødning.

Bemærk også, at du kun kan flytte rundt på målrettede efterafgrøder inden for det pågældende ID15-område.

Fordeling af efterafgrøder

De målrettede efterafgrøder er i 2018 fordelt pr. ID15-område, hvor de i 2017 var fordelt pr. kystvandsopland. Det vil sige, at ansøgning om målrettede efterafgrøder i det enkelte ID15-område lukker, når ID15-områdets tildelte målrettede efterafgrøder er ansøgt. Herved undgås det, at der kommer en skæv fordeling af de ansøgte efterafgrøder, som det skete i 2017.

Herunder ses Landbrugsstyrelsens vejledende kort over krav om målrettede efterafgrøder i 2018. Bemærk at der i områderne omkring Aulum, Karup og Viborg slet ikke er behov for målrettede efterafgrøder. I området syd for Grindsted/Billund er der et højt krav på 15-20 % af efterafgrødegrundarealet.

Figur 1 Vejledende kort over krav om målrettede efterafgrøder i 2018.

Du kan selv se, hvor stort krav til målrettede efterafgrøder, der er i ID15-områderne omkring din bedrift. Disse oplysninger findes på et kort på Landmand.dk, og du kan finde linket her.


Kilde: SEGES

Til toppen

ARRANGEMENTER OG KURSER


Nytårskur

SAGRO Planter & Miljø inviterer alle til Nytårskur i Aulum og Vrenderup. Nytårskuren bygger på traditionerne fra Aftenkongres i Heden & Fjorden og Plantedag i Jysk Landbrugsrådgivning.

Aftenen begynder kl. 19.00 med en fælles seance, hvor du blandt andet kan opleve landmand Jens Peter Pors Eriksen, der vil fortælle om sine erfaringer med at lægge strategier for sin bedrift. Efter kaffen fortsætter programmet i 4 faglige spor. Du vælger selv om du vil høre om grovfoder, kartofler, salgsafgrøder eller økologi.

Læs mere og tilmeld dig på sagro.dk:

Nytårskur i Aulum Fritidscenter, onsdag den 3. januar kl. 19.00
Nytårskur i Helle Hallen, torsdag den 4. januar kl. 19.00

Du kan også tilmelde dig på telefon 8080 2040. Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 2. januar, og prisen for deltagelse er 195 kr.

Til toppen

Sprøjtekursus

Du kan stadig nå at tilmelde dig et af vinterens sprøjtekurser. SAGRO udbyder følgende kurser:

Til toppen

Kurser om FarmTracking

Vi udbyder et kursus i at anvende FarmTracking. Kurset henvender sig til landmænd, som ønsker at anvende FarmTracking optimalt. Efter kurset kan du anvende de vigtigste funktioner i FarmTracking. 
Du vil også få råd og tips der gør, at du kan få det fulde udbytte af programmet.

Husk at du kan prøve FarmTracking gratis frem til 1. maj 2018.

Kurset udbydes følgende steder:

  • Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 9.00-11.30 i Esbjerg – læs mere her
  • Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 13.00-15.30 i Billund – læs mere her
  • Torsdag den 8. februar 2018 kl. 9.00-11.30 i Holstebro – læs mere her 
  • Torsdag den 8. februar 2018 kl. 13.00-15.30 i Herning – læs mere her
Til toppen
Download pdf