Header billede

TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 29, 12. oktober 2017

MARK


Aktuelt i marken

Af planterådgiver Marie Uth

Billede 1 Den samlede mængde nedbør, der er faldet i september 2007 (Kilde: DMI).

For sent at etablere vintersæd

Det tilsåede areal med vintersæd er betydeligt mindre end det planlagte areal. Og vi mener, det nu er for sent at så vintersæd. Generelt er risikoen for et dårligt resultat for stor, da det vil være svært at lave et ordentligt såbed. Der kan være enkelte situationer, hvor såning fortsat kan være aktuel. Det kan f.eks. være rug sået efter majs eller efter kartofler på høj sandjord.

Hvis du skal gemme såsæd til næste sæson, er det vigtigt at opbevare det rigtigt, således at spireevnen bevares. Såsæd skal opbevares tørt, og der skal kunne komme luft ind i sækken. Sæt f.eks. sækken på en palle og åben sækken i toppen. Inden såning laves en spiretest. Rug taber spireevne hurtigere end andre arter. Undersøg evt. om du kan levere såsæden tilbage til sælger.

Billede 2 Vinterhvede ved Nordenskov (Foto: Marie Uth, SAGRO).

Rapsjordlopper

Rapsjordlopper bekæmpes effektivt indenfor de næste par uger. Skadetærskel og løsningsforslag fremgår af sidste nummer af TILVÆKST Salgsafgrøder.

Som det fremgår af billede 3 er forekomsten i år på et middel niveau (rød linje). Forekomsten af rapsjordlopper var lidt højere i 2014, 2015 og 2016. Den største fangst var i 2008, hvor der i gennemsnit blev fanget 250 rapsjordlopper pr. lokalitet.

Billede 3 Oversigt over forekomsten af rapsjordlopper i det landsdækkende registreringsnet de sidste 10 år (Kilde: Seges).

Jordprøver

Du kan stadig nå at bestille jordprøver til udtagning i efteråret. Dermed kan kalkkort udarbejdes forud for kalkning i løbet af vinteren, og du har nye jordbundstal til udarbejdelse af din gødningsplan.

Vi anbefaler at tage jordprøver mindst hvert 5. år. SAGRO udtager både almindelige jordprøver og GPS-jordprøver. Du kan også låne et jordspyd og udtage jordprøver selv.

Du kan læse mere på sagro.dk (http://www.sagro.dk/raadgivning/planter/jordproever), eller du kan kontakte Anne Høj eller Per Ramsgård:

Til toppen

Vårsædssorter

Af planterådgiver Marie Uth

I det følgende finder du sortslister for vårkorn og hestebønner. Sortslisterne er udarbejdet på baggrund af landsforsøgene. Du kan finde flere informationer om sorterne på sortinfo.dk

Af listerne fremgår forhandlere af sorterne også. DLG har endnu ikke offentliggjort deres sortiment, men vi tilføjer DLG til listerne når vi modtager informationerne.

Vårbyg

Ved valg af vårbygsort lægges vægt på et stabilt, højt udbytte og lav modtagelighed af svampesygdomme. Desuden skal der tages højde for resistens mod havreål (havrecystenematoder). Angreb af havreål forekommer ofte i kornrige sædskifter, og derfor er det en god forsikring at vælge en resistens sort.

De bedste sorter ifølge sortslisten er RGT Planet, Flair og Dragoon. Af disse er RGT Planet egnet til maltbyg. Maltbygsorterne KWS Irina og Evergreen er også anbefalelsesværdige sorter, selvom udbyttet falder med 3-4 enheder. Evergreen er stadig den sundeste sort på markedet. Bemærk at merudbyttet for svampesprøjtning har været meget højt i år i niveauet 7-20 hkg/ha. Det er helt usædvanligt for vårbyg, og vi tilskriver det den massive forekomst af bygrust. Normalt er merudbyttet omkring 2-6 hkg/ha.

Havre

I havre klarer sorterne Poseidon og Symphony sig godt. Dominik er den eneste sort, der er resistent mod havreål (havrecystenematoder). I marker med havreål nedbringes bestanden mest effektiv ved at dyrke en resistent vårbygsort frem for Dominik.

Vårhvede

Ved valg af vårhvedesort er det vigtigt at lægge vægt på modtageligheden af gulrust og meldug. Af de markedsførte sorter er Harenda fra ATR klart den sundeste. Alondra har også haft et meget lavt merudbytte for svampesprøjtning, selvom den har en høj modtagelighed for gulrust. Det skyldes, at forekomsten af gulrust har været meget begrænset i forsøgene i år.

Hestebønner

Blandt hestebønnerne har Tiffany haft det højeste udbytte, men den har kun været afprøvet et enkelt år. Normalt foretrækker vi et stabilt, højt udbytte over tre år. Af de markedsførte sorter ser Fanfare fornuftig ud.

I hestebønner ønskes et lavt tannin-indhold, men variationen i tannin-indhold i de markedsførte sorter er minimal.

Til toppen

Kampagne på Spar Bonde

Du har nu mulighed for at komme med i vores indkøbsklub, Spar Bonde, til en fordelagtig intropris. Du kan komme med i resten af 2017 samt hele 2018 for ét års abonnement.

Der laves 8-10 udbudsrunder om året, og udbudsrunden for vårkorn er allerede åben.

Læs mere herunder

Til toppen

Kerb 400 SC i vinterraps

Af planterådgiver Marie Uth

Kerb 400 SC kan bruges i vinterraps mod græsukrudt, fuglegræs og spidkorn. Den anbefalede dosering fremgår af tabel 1. Kerb 400 SC anvendes ved jordtemperaturer under 10 0C. Jordtemperaturen er afgørende for, hvor hurtigt midlet nedbrydes. Hvis du sprøjter ved højere temperaturer forringes effekten pga. for hurtig nedbrydning. I skrivende stund er jordtemperaturen 10 0C, men den ser ud til at stige igen. Behandling med Kerb bør udsættes til en køligere periode, men omvendt skal behandlingen heller ikke udsættes længere end nødvendigt, da Kerb har bedst effekt på småt ukrudt.

Du kan følge jordtemperaturen  på landbrugsinfo.dk 

Ved udsprøjtning af Kerb 400 SC er det bedst at anvende en dyse med grov forstøvning. Midlet kan ikke blandes med Belkar, da filtre og dyser kan stoppe til.

Tabel 1 Løsningsforslag med Kerb 400 SC i vinterraps.

Krav i fbm. dispensationen

Kerb 400 SC er godkendt med dispensation til brug i vinterraps med stor forekomst af græsukrudt med henblik på at forebygge resistens mod ukrudtsmidler.  Midlet må anvendes i perioden 1. okt. – 14. dec. 2017 og 1. jan. – 28. feb. 2018. Dispensationen forudsætter at førerkabinen er udstyret med aktivt kulfilter ved udsprøjtning. Desuden skal du udfylde og underskrive en arbejdsmiljøerklæring, som skal vedlægges sprøjtejournalen. Grovvaren skal også have et eksemplar. Du finder erklæringen nedenfor.

Til toppen

Kampagne på FarmTracking

Af planterådgiver Marie Uth

Nu kan du prøve FarmTracking gratis indtil 1. maj 2018.

FarmTracking er et rigtigt godt værktøj til at styre markdriften fra din smartphone. Vi oplever at mange landmænd er blevet rigtig glade for det.

I FarmTracking har du overblik over markkort og dyrkningsplan. Samtidig kan du registrere opgaver i marken efterhånden som de bliver udført. Dermed har du en god dyrkningsjournal, og sprøjtejournalen er klar til indberetning. I løbet af foråret bliver der også implementeret en mulighed for at håndtere afstandskrav og afdriftsreducerende udstyr direkte i FarmTracking.

Priser

Du kan prøve FarmTracking gratis indtil 1. maj. Hvis du ønsker at fortsætte abonnementet efter 1. maj, bliver du opkrævet betaling af abonnementet for resten af 2018. Hvis du ikke ønsker at fortsætte abonnementet, kan du uden videre opsige abonnementet til foråret. 

Købsprisen er 1.350 kr. og dertil kommer abonnementsprisen, som i 2018 er:

 

0-49 ha: 975 kr.
50-199 ha: 1.875 kr.
200-499 ha: 2.675 kr.
Ekstra 500 ha:           625 kr.

Kom i gang

Her kan du læse, hvordan du nemt kommer i gang med FarmTracking:

https://www.seges.dk/software/plante/farm-tracking/farmtracking-kampagne

Det er en god idé at gøre din planterådgiver opmærksom på, at du er begyndt at bruge FarmTracking, da FarmTracking synkroniserer med Mark Online. Planterådgiveren kan også hjælpe med at lægge marker ind i 2018, så du kan påbegynde registreringer.

Til toppen
Download pdf