Header billede

TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 26, 14. september 2017

MARK


Aktuelt i marken

Af planterådgiver Marie Uth

Det regner og regner, og landskabet er præget af vandpytter. I Billund er der f.eks. faldet over 100 mm regn de seneste 14 dage. Normalt får vi 84 mm nedbør i hele september i Midt- og Vestjylland.

Der kommer nok til at gå en rum tid, før der kan laves et tilfredsstillende såbed til vintersæd. Vi håber, det bliver muligt at etablere vintersæd inden den 25. september, da det normalt giver det bedste resultat.

Billede 1 Et billede fra dette års besværlige høst (Foto: Jens Peder Pedersen, SAGRO).

Efterafgrøder

Ved kontrol af efterafgrøder benytter Landbrugsstyrelsen i år mere lempelige kriterier end normalt. Det skyldes at fristen for etablering af efterafgrøder som bekendt blev udskudt til den 30. august. Dermed vil dækningsgraden af efterafgrøder i sagens natur være mindre end normalt.

Efterafgrøder sået efter høst vil blive vurderet efter, om efterafgrøden er synligt etableret og fremstår jævnt fordelt over hele arealet. Som tommelfingerregel bliver arealet godkendt, hvis efterafgrøden består af minimum 30 planter pr. m2.

Græsefterafgrøder kontrolleres på sædvanlig vis, dvs. at den såkaldte ”trappemodel” benyttes (se tabel 1).

Tabel 1 Mindstekrav til dækningsgrad af græsefterafgrøder i forhold til kontroltidspunkt

Slåning af brak- og græsarealer

Den 15. september er der frist for at slå brak- og græsarealer, hvis de skal være berettigede til støtte. Slåning volder problemer mange steder i år, hvor arealerne står under vand. Hvis arealer, der ikke er støtteberettigede, ikke trækkes ud af ansøgningen, kan det koste ekstra sanktioner ved en kontrol. Omfanget af sanktion afhænger bl.a. af arealets størrelse og eventuelle tilsagn. Kontakt din planterådgiver og hør nærmere.

Force Majeure

Hvis du har et vådt areal, skal du være opmærksom på, at der i enkelte tilfælde kan påberåbes Force Majeure. Force Majeure gives, hvis der er ekstraordinære omstændigheder som forhindrer slåning. Vi har eksempler fra 2015, hvor landmænd fik Force Majeure og dermed fik støtte, selvom arealerne ikke kunne plejes.

Der skal ansøges om Force Majeure senest den 6. oktober. Som dokumentation anvendes nedbørsdata og luftfotos. Det kan også være en fordel med billeder af arealet. Din planterådgiver kan hjælpe med at ansøge om Force Majeure.

Rapsjordlopper

Der er fortsat begrænset behov for bekæmpelse af rapsjordlopper.

De voksne rapsjordlopper bekæmpes, hvis 10 % af bladarealet er bortgnavet. Der er sjældent behov for bekæmpelse af voksne rapsjordlopper. Vi har dog et enkelt eksempel med meget kraftige gnav af rapsjordlopper, som det ses på billede 2.  Skaderne er værst i den del af marken, som ligger tæt på en mark, hvor der var raps sidste år.

Bekæmpelse af larver er vigtig

Det er normalt rapsjordloppens larve, som giver store skader i raps. Larver bekæmpes fra rapsens 4-5 bladsstadie, men bekæmpelsen kan udføres effektivt frem til medio oktober.

Behovet for bekæmpelse vurderes bedst med fangbakker. I det landsdækkende registreringsnet følges forekomsten af rapsjordlopper i gule fangbakker på 75 lokaliteter. Indtil videre er skadetærsklen for bekæmpelse af larver overskredet på 2 lokaliteter, Otterup og Mariager. Det er dog vigtigt at understrege, at der er store lokale forskelle. Hvis du sidste år har haft raps i nabomarker til din rapsmark, er der stor risiko for betydelig forekomst af rapsjordlopper i år. Disse arealer bør under alle omstændigheder behandles.

Se løsningsforslag i TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 25.

Billede 2 Voldsomme gnav af rapsjordlopper fotograferet den 12. september (Foto: Christian Hansen, SAGRO).

Til toppen

ARRANGEMENTER


GØRDING - Ukrudtsbekæmpelse i raps

På fredag den 15. september har du mulighed for at blive klogere på brug af Belkar – det nye ukrudtsmiddel i raps. Vi har etableret et demonstrationsforsøg, hvor vi sammenligner forskellige ukrudtsstrategier. Vi mødes kl. 13.00 i forsøgsmarken på Lourupvej 1, 6690 Gørding. I marken vil vi i fællesskab vurdere de forskellige stratgier.

Læs mere om arrangementet på sagro.dk

Billede 3 Forsøgsparcel, hvor rapsen er behandlet med 0,15 l/ha Command CS den 1. september. På det tidspunkt havde rapsen 2-3 blade. Rapgræsset er farvet hvidt af behandlingen (Foto: Jens Peder Pedersen, SAGRO).

Til toppen

SAGROs majsdag

Den første majsdag afholdes fredag den 15. september kl. 10.00 i Bramming. Læs mere her på sagro.dk

Der afholdes desuden majsdag i Holstebro den 20. september og i Herning den 22. september.

Til toppen
Download pdf