Header billede

TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 22, 16. august 2017

MARK


Aktuelt i marken

Af planterådgiver Marie Uth

Regnen det seneste døgn har bremset høsten, som ellers var godt i gang. Vandet faldt dog meget lokalt – værst omkring Borris og Herning.

Udbyttemeldingerne indtil nu er positive langt hen ad vejen, og det bliver spændende at se de endelige udbytteopgørelser. De første høstudbytter i sortsafprøvningen af vinterhvede er nu tilgængelige på sortinfo.dk

Billede 1 Rundballer af rughalm onsdag morgen (Foto: Marie Uth, SAGRO).

Efterafgrøder

Vi nærmer os hastigt den 20. august, hvor efterafgrøderne skal være etableret. Årets sene og våde høst medfører, at mange landmænd vil få svært ved at overholde denne frist. SEGES har allerede ansøgt Landbrugsstyrelsen om udsættelse af fristen, men vi afventer fortsat svar. Hvis det lykkes at opnå dispensation for såfristen, sørger SAGRO for at melde dette ud til alle pr. sms.   

Rettelse: Der er desværre sneget sig en fejl ind i sidste nummer af TILVÆKST Salgsafgrøder. Tidligt sået vintersæd, der bruges som alternativ til efterafgrøder, skal være indberettet i Tast selv-service senest den 11. september og ikke den 12. september.

Sen etablering af raps

Normalt anbefaler vi at så raps imellem den 1. og 20. august, men i år bliver det svært at nå at etablere raps rettidigt efter vårbyg eller rug. Udsættelse af såningen frem til den 25. august har ikke den store betydning, men efter den 25. august kan man forvente udbyttetab for hver dag såningen udsættes. Sen såning lykkes bedst på milde lokaliteter.

Hvis du etablerer et mindre areal end planlagt med raps, og du kommer til at ligge inde med bejdset raps, skal du være opmærksom på dispensationen. Landmænd må gerne opbevare rapsfrø bejdset med Cruiser RAPS eller Modesto efter denne sæson, men det må kun udsås, hvis der kommer en ny dispensation. I EU er der lagt op til stramninger for brug af necotinoider, så vi kan ikke regne med en dispensation til næste år.

Aktuelt i raps

Det tidligt såede raps er kommet godt fra start, og det er vigtigt at følge markerne tæt. Ukrudtet spirer hurtigt frem, og der skal løbende tages stilling til ukrudtsstrategien. Hvis du satser på en løsning med Belkar, og ikke har behandlet med Command CS, vil der være en stor fremspiring af frøukrudt. På billede 2 ses et eksempel. Ved brug af Belkar anbefaler vi en split-behandling, og den første behandling udføres, når rapsen har 2-5 blade. Ved sen behandling er en stor del af ukrudtet spiret frem, men vent ikke så længe, at rapsen kan blive trykket af ukrudtet. I pløjefri systemer kan en tidlig bekæmpelse af spildfrø være nødvendig. Du kan læse om de forskellige løsninger i TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 19.

Det er fortsat vigtigt, at holde godt øje med aktiviteten af snegle.

Billede 2 Vinterraps grubbesået den 8. august. Spildkorn er behandlet med Agil, og frøukrudt vil blive bekæmpet med Belkar (Foto: Marie Uth, SAGRO).

Til toppen

Bekæmpelse af kvik og rodukrudt i stub

Af planterådgiver Marie Uth

Når kornet er høstet, skal der tages stilling til, om der er behov for bekæmpelse af rodukrudt som kvik, agertidsler, gråbynke og følfod i stub. Rodukrudt volder problemer mange steder i år, og den seneste måneds tid har de mange befængte marker været tydelige i landskabet. Det skyldes den våde sommer, der har givet kraftig vækst i ukrudtet. Desuden kan det hænge sammen med, at der ikke længere kan anvendes glyphosat før høst i maltbyg, og at efterafgrøder fylder i sædskiftet, så det bliver svært at finde et hul til bekæmpelse med glyphosat.

Billede 3 Massiv forekomst af kvik i vårbyg (Foto: Marie Uth, SAGRO).

Skadetærskel

Rodukrudt er et særdeles tabsvoldene ukrudt. Kvik er måske den rodukrudt, der breder sig hurtigst, og massive angreb af kvik giver store udbyttetab. I en række forsøg i hvede er der observeret op til 25 procent udbyttetab (se figur 1). Andet rodukrudt som gråbynke og agertidsler konkurrerer også aggressivt overfor afgrøden. Der er altså betaling for at bekæmpe rodukrudt ved små forekomster. Også selvom det kan betyde, at vintersæden bliver sået nogle dage senere end optimalt, eller at der må justeres i sædskiftet.

Rodukrudt bekæmpes effektivt med glyphosat i stub sammenlignet med andre bekæmpelsesmetoder, og i marker med meget rodukrudt bør man ikke lade denne mulighed passere.

Figur 1 Udbyttetab i vinterhvede i forhold til antal skud af kvik pr. m2. Data stammer fra 17 forsøg i perioden 1998 til 2006 (Kilde: SEGES).

Bekæmpelse

Sprøjtning med glyphosat mod rodukrudt i stub er aktuel fra 3-4 uger efter høst, når der er så meget genvækst, at der sker en nedadgående transport af glyphosat i planterne. For kvik betyder det at den skal have udviklet 3-4 blade, før planten sender saftstrømmen og dermed glyphosat ned i udløberne. Reglerne omkring jordbearbejdning og efterafgrøder betyder, at glyphosat først må anvendes fra

  • 1. oktober på arealer, hvor der skal etableres vårafgrøder
  • 20. oktober på arealer med pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder, målrettede frivillige efterafgrøder og MFO efterafgrøder og
  • 1. marts, på arealer med efterafgrøder i majs.

Der er afgørende for effekten, at midlet får god tid til at nå ned i rødderne af rodukrudtet. Det tager 7-14 dage at opnå fuld effekt. Jo bedre vækstforhold, jo hurtigere opnås fuld effekt. Midlerne Roundup Flex og Roundup Powermax har ifølge firmaet en hurtigere effekt, men der mangler dokumentation på området. I en ustadig periode, hvor der ikke er lang tid til at lade midlet virke, kan det måske være en fordel at bruge Roundup Flex eller Powermax. Efter de 7-14 dage har alle midler lige god effekt.

Løsningsforslag

Tabel 1 Løsningsforslag til bekæmpelse af rodukrudt i stub. Det er vigtigt at medtage relevante additiver (se tekst). Der findes en række produkter med 360 g glyphosat pr. l. I denne tabel er Roundup Bio valgt som eksempel på disse (kilde: SEGES).

Sprøjteteknik

De fleste produkter er regnfaste indenfor 4-6 timer. Vi anbefaler, at der så vidt muligt ikke bruges mere end 150 l vand pr. ha, og at behandlingen foretages med en hastighed på 6-7 km/t.

Under tørre forhold sikres effekten ved at tilsætte 1,0-2,0 kg teknisk ren ammoniumsulfat + 0,2 liter spredeklæbemiddel pr. hektar eller et tilsvarende additiv. Vi har tidligere hævdet at Roundup Flex og Powermax var færdigformulerede og dermed ikke har gavn af additiver, men nye semifield-forsøg på Flakkebjerg viser, at alle produkter med fordel kan tilsættes additiver. 

Til toppen

TEKNIK


Nye krav om afdriftsreduktion ved brug af Boxer m.fl.

Af planterådgiver Birgit Vestergård

Det er pr. 1. august et krav, at der bruges sprøjteteknik, der er godkendt til minimum 75 % afdrift reduktion, når der sprøjtes med Boxer m.fl.. Reglerne gælder for alle midler, der indeholder prosulfocarb. D.v.s. Boxer og dets kopi-produkter som Fidox, Roxy og Adimax.

Som beskrevet i TILVÆKST nr. 2 er der allerede indført krav om afdrift-reduktion, hvis man vil kunne sprøjte ned til 2 m fra al følsom natur (åbent vand eller §-3-områder) med samtlige midler. Det nye afstandskrav er lempeligere, svarende til kombinationer, markeret med blåt i tabel 3.

Hvis du allerede har investeret i dyser, der er godkendte til 90 % afdriftsreduktion, kan disse fint bruges til efterårets ukrudtsbehandlinger. De kan også med fordel bruges ved behandling med DFF, hvis dette udbringes som jordmiddel uden Boxer, da også DFF middel er ret flygtigt. Afdrift reduktionen er dog ikke et lovkrav for DFF.

Siden vi sidst skrev om emnet, er der blevet godkendt flere af de dyser på den tyske JKI-liste, der bruges meget herhjemme. Bl.a. har Danfoil fået en godkendelse på teknik til 90 % reduktion.

Den opdaterede liste finder du fra side 26 i denne vejledning.

Når du sprøjter med Boxer eller et andet prosulfucarb-produkt, skal du huske at udfylde det påkrævede dokumentationsskema og lægge det ved din sprøjtejournal. Du kan hente skemaet herunder.

Til toppen
Download pdf