Header billede

TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 15, 7. juni 2017

MARK


Aktuelt i marken

Af planterådgiver Henning Frostholm

Meteorologerne lover nu regn de kommende dage, og det modtages med glæde. Dog, belært af tidligere års svigtende succes hos meteorologerne, vil det være forkert at stoppe vandingsmaskinerne af den grund. De uvandede arealer mangler rigtig meget vand på nuværende tidspunkt, og også mange vandede arealer kan ikke følge med fordampningen i øjeblikket. Det vil derfor være nødvendigt med en prioritering for at få mest muligt ud af vandingsmaskinerne – se vores anbefaling under vandingsbalance.

Hvede

Varmen har været god for hveden, der nu alle steder er begyndt at skride. Vi ser ikke meget septoria, men har der været behandlet med et egnet middel på hvedens faneblad skulle den også være dækket ind. Nogle steder har der været angreb af gulrust – især i Benchmark. Det ser dog også ud til, at det er blevet bekæmpet af den sprøjtning, der var rettet mod septoria på fanebladet. Sprøjtes hveden som led i en strategi, er det ved at være tid for den sidste sprøjtning, der skal beskytte akset. Se vores svampestrategi i TILVÆKST salgsafgrøder nr. 7

Er der ikke brugt Propulse endnu, vil det være vores anbefaling at bruge det i den sidste sprøjtning, evt. tilsat 0,2 l Orius, for at forstærke effekten på gulrust, især i Benchmark. Blev der brugt Propulse på fanebladet, vil vi anbefale, at der nu anvendes enten Viverda + Ultimate S eller Bell + Comet Pro.

BASF har dog meldt ud, at enkelte forhandlere er løbet tør for Ultimate, og at der ikke kommer mere til landet. Ultimate S tilsættes hovedsageligt for at undgå udfældninger ved brug af hårdt vand. De landmænd, der har hårdt vand og mangler Ultimate S, kan i stedet tilsætte pH regulerende middel f.eks. pH Fix 5, Novabalance eller evt. blot ammoniumsulfat/svovlsur ammoniak. Det tilrådes fortsat at omryste Viverda dunken grundigt inden opblanding, fortæller firmaet.

Inden du svampesprøjter hveden sidste gang, bør du tjekke marken for lus – skadetærsklen er nu ved blanding med et svampemiddel 25 % angrebne strå. Tjek også om der er risiko for angreb af hvedegalmyg. Hveden er modtagelig for angreb af hvedegalmyg fra begyndende skridning til begyndende blomstring.

KWS Cleveland, Sheriff og Kalmar er resistente mod hvedegalmyg. Vi har dog ikke fanget så mange hvedegalmyg endnu i vores område, men hold forsat øje med udviklingen. Bekæmpelsestærsklen er 120 hvedegalmyg pr. fælde pr. dag. Risikoen er størst i marker med flere års hvede.

Vinterrug

Vinterrugen har nu afblomstret de fleste steder, og dermed er det kun hovedsageligt usprøjtede marker, der skal holdes under opsyn for brunrust – skadetærsklen er 10 % angrebne planter.

Vårbyg

Der er fortsat stor spredning på vårbyggens udvikling. De tidligst såede marker er ved at skride, mens andre senere såede marker nu er i stadie 33-37. Generelt er sygdomstrykket ikke så højt. Skoldplet er mest udbredt, men også bygbladplet finder vi derude. Bygrust er andre steder meget udbredt og bekæmpes i modtagelige sorter ved over 10 % angrebne planter. Skoldplet bekæmpes i modtagelige sorter ved 5 dage med nedbør fra vækststadium 31 og angreb på 10 % af planterne. Bygbladplet bekæmpes ved over 10 % angrebne planter i meget modtagelige sorter (Laurikka) og ved 25-50 % angrebne planter i modtagelige sorter. Se forslag til svampebekæmpelse vårsæd i TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 14.

De første lus er nu også fundet i vårbyggen, så kig efter inden en evt. svampesprøjtning. Skadetærsklen er nu ved blanding med et svampemiddel,  25 % angrebne strå. Også kornbladbillens larve finder vi derude og her er skadetærsklen 0,5 – 1,0 larve pr. strå.

Havre

I havren finder vi nu en del meldug, samt begyndende angreb af kornbladbillens larve. En god løsning i havre med over 25 % angrebne planter med meldug og mere end 0,5 -1 kornbladbillelarve pr. strå vil være: 0,3 l Prosaro + 0,15 kg Karate.

Er der også bladplet, eller er det efter en våd periode, tilsættes f.eks. 0,2 l Comet Pro.

Til toppen

ARRANGEMENTER


Planteaften på Ytteborg - Tema: Selvkørende Landbrug

Tid: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 19.00-22.00
Sted: Forsøgsgården Ytteborg, Hjermvej 94, 7560 Hjerm

Program

  • Foragerautomatik og robot-traktor
  • Ytteborg Cup. Hvilken dyrkningsstrategi giver den bedste bundlinje?
  • Vintersæd, sorter og vækstregulering
  • CropSat og Flyvehavren ApS

Til toppen

Sortsfremvisning i vår- og vintersæd - Gørding

Tid: Onsdag den 21. juni kl. 19.00-21.30
Sted: Forsøgsarealet ved Gørding Lourupvej 1, 6690 Gørding

I samarbejde med Danish Agro fremviser vi aktuelle sorter i vår- og vintersæd, hvor fokus er udbytte, sygdomsresistens og gode dyrkningsegenskaber.

Vi vil fremvise et udpluk af de mest relevante emner fra det store forsøgsareal. Gødningsstrategi i vinter- og vårsæd er højaktuel under det nye norm regime.

Der sluttes af på Gørdinglund, hvor Danish Agro er vært ved grillpølser og vand, ligesom de vil give en markedsorientering.

Til toppen

VANDING

Download pdf